Bilkent Üniversitesi, OR Ofis, Ankara
+90 (312) 290 1319
info@orbilkent.co

Busıness For ALL

"Hep beraber daha iyiye, daha güzele..."

Business For ALL geçen sene ilki gerçekleşmiş, geçen sene seminerler halinde gerçekleşen, bu sene ise etkinliği bir adım ileri taşımak adına paneller dizisi şeklinde gerçekleşmesi planlanmakta olan bir etkinliktir. 7 Mart 2020 Cumartesi gününde beş interaktif panel şeklinde gerçekleşmesi, ve her panelde üç katılımcı şirket ve bir moderatör ile gerçekleştirmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda etkinlikte “Exclusive Tea Talk” başlığı altında bir tea talk gerçekleştirme hedeflenmektedir. Amacı katılımcılar ve şirket yetkililerini bir bistro masası etrafında kısa bir süreçte konuşmaktansa bir toplantı masasında 25 dakikalık bir süre zaafında gerçekleştirmek olan bu konseptin hem şirket yetkilileri hem de katılımcılar için daha iyi olacağını düşünmekteyiz. Ayrıca bu tea talkta eleme ile seçilmiş katılımcıların olması planlanmaktadır.


Bu seneki Business For ALL temamız ise “Rhythm of Business”. Bu etkinliğin en büyük amacı farklı sektörlerden şirketleri ve farklı departmanları bir arada bulundurarak bir kariyer fırtınası yaratmak. Farklı sektörler ve departmanlar ise bizim için iş hayatının ritimlerini sembolize ediyorlar. Amacımız Ankara’daki üniversite öğrencilerini 1 gün kadar kısa bir sürede birden çok şirket ve sektörle tanıştırmaktır.